• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/harman_der@hotmail.com
  HARMANALANI KÖYLÜLERİ KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
En Büyük İsraf: Zaman İsrafı - 2

Özetle, eğitim sistemimiz gençleri işveren tarafından değerli bulunan yetkinlikleri edinebilmeleri açısından yeterince yetiştiremiyor.  Üstelik işverenler doğru yetkinlikteki çalışan bulamadıkları için birçok pozisyonu dolduramadıklarını ve doğru nitelikteki çalışanlar için daha yüksek maaş vermeye hazır olduklarını söylemelerine rağmen.  Toplum olarak yaşamın başındaki bu dönemi israf ediyoruz.

Eğitim sistemimizi dünyanın en iyileriyle rekabet edebilir düzeye getiremezsek, rekabet gücümüzü ve dolayısıyla refah düzeyimizi de sürekli olarak artırmamız güçleşir.  Eğitim mekanlarının ve öğretmenlerin niteliğini geliştirmenin maliyeti ve süresi çok olabilir. Ancak, eğitimde kullandığımız teknolojinin ve içeriğin niteliğini geliştirmek hem ekonomik, hem de etkin bir başlangıç olabilir.

Eğitimde yeni teknolojileri kullanmaksızın ve eğitimin içeriğini güncelleştirme sürecimizi yeniden yapılandırmaksızın dünya ile rekabet edebilecek nesiller yetiştiremeyiz. 

Çağdaş eğitim sistemi için her sınıf için kapsanacak konular her yıl elden geçirilmeli; her bir konunun içeriği o konunun uzmanlarını, çocuk psikologlarını, grafikerleri ve teknoloji uzmanlarını barındıran takımlar tarafından hazırlanmalıdır.  Bu içerik hem okul kitaplarına, hem de internette etkileşimli ortama yansıtılmalıdır.

Öncelikle, eğitimde kullanılan kitaplar gerek bilgi içeriği (akademik yönden), gerekse sunuşu (eğitsel yönden) açısından çağı  yakalamalıdır.  Bu nedenle, kitaplardaki bilgiler güncel olmalı, örnekler ve konular bugünün gerçeklerini yansıtmalı. 

Eğitimde kullanılan içerikler yorumları çoğulcu bir yaklaşımla sunmalı, farklı görüşleri savunan kaynakları da kapsamalıdır.  Kritik düşünce yeteneklerini geliştirmek için farklı bakış açılarının işlenmesi önem  taşımaktadır.  İnsan hakları, çok kültürlülük, fırsat eşitliği gibi konuların işlenmesi, demokrasimizin gelişmesine, katılımcılığın artmasına yardımcı olacaktır.  Aynı şekilde, küresel, ulusal, bölgesel, yerel perspektifler arasında dengeli bir yaklaşım sergilenmesi, gençlerimizin geniş bir perspektifle yetişmesine yardımcı olur.

Gençlerin en yaratıcı oldukları bir dönemde eğitim materyalleri, onlara cevapları vermek yerine, yeni sorulara ve kişisel araştırmaya yöneltecek nitelikte olmalıdır. Öğrencilere kazandırılabilecek en önemli özelliklerden biri de eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmektir.

Eğitimin etkinliğini artırmak için eğitim materyalleri hem öğrencilerin dil yeteneklerine uygun, hem de onların dil ve kavramsallaştırma yeteneklerini geliştirmelidir.  Yaş grubunun gelişim seviyesine uygun ödev ve etkinlikler içermelidir.  Öğrencilerin özdeğerlendirme yeteneklerini ve sürekli gelişme motivasyonlarını geliştirmek üzere ölçme-değerlendirme fırsatları sunmalıdır.  Görsel malzemenin de güncel ve çekici olması öğrenmeyi kolaylaştırır.  Görsel malzemenin işlevsel olması ve konuları özetleyici nitelikte olması öğrenme düzeyini geliştirir.  Konuyla ilgili kaynaklara yer verilmesi, özellikle internetteki diğer kaynaklarla  bağlantıların kurulması öğrenmeyi geliştirici olur.

Eğitimde içeriğin hayatın kendisi gibi konular arasındaki bağlantılara yer vermesi, disiplinler arası ve dersler arası geçişlere ve projelere yer vermesi öğrenmeyi çok boyutlu ve daha etkin kılar. 

Uygulamalı eğitim teorik eğitimden daha etkilidir ve öğrencilerin bağımsız öğrenme yeteneklerini geliştirir.  Öğretmenler olmadan da kullanılabilecek, deneylerle uygulamayı teşvik eden, çeşitli görev ve etkinlikler içeren eğitim internet siteleri gençler için hem daha cazip, hem de daha öğretici olur.  Mevcut haliyle bir teknoloji projesi olarak ele alınan Fatih Projesi, nitelikli içerik geliştirilmesi ve eğitimde bir paradigma değişimiyle ile önemli bir atılım fırsatına dönüştürülebilinir.

Birçok okulumuzdaki laboratuvar eksikliği göz önüne alındığında sanal deneylerin hazırlanması ve internet aracılığı ile bilgisayara ulaşabilen tüm öğrencilere sunulması eğitim açısından faydalı olacaktır.  Yine öğrencilerin kapsamdaki konularla ilgili sorularını internet üzerinden cevaplandıracak bir sistem kurulması öğrenme etkinliğini artıracaktır.   

Öğrencilerin kendilerini test edebilecekleri, ve geliştirmeye ihtiyaç duydukları alanları görebilecekleri ve bu alanlarla ilgili bilgilere ulaşabilecekleri bir ortamın internette oluşturulması özel derslerin her isteyene açık olması anlamına gelecektir.

Güncel olayların tarihçesini ve önemini anlatan kısa bilgilerin derlenmesi ve yine internet üzerinden sunulması öğrencilerimizin ilgi düzeyini yükseltecek bir yaklaşımdır.  Öğrencilerin dünya üzerindeki diğer bilgi kaynaklarına rahatlıkla ulaşmalarını sağlamak üzere bir arama ve tercüme motorunun sağlanması da önemlidir.  Eğitsel oyunların internet üzerinden sunulması da ilgiyi artıracaktır. 

Yine öğrencilerin ilgi alanlarını daha iyi belirleyebilmeleri ve daha bilinçli meslek seçimleri yapabilmeleri için konularında uzman kişilerle söyleşilerin de sanal ortamda sunulması faydalı olacaktır.  Verilen eğitimin gerçekten işverenlerce değer verilen yetkinlikleri geliştiriyor olmasına dikkat edilmesi gerekir. 

Bu konuda atılım yapmak için eğitim camiası ile işverenler arasındaki iletişimin ve işbirliklerinin önemli ölçüde artırılması gerekir.  Koç Holding tarafından başlatılan ve bu seneden itibaren Özel Sektör Gönüllüler Derneğince sürdürülen Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi bu açıdan büyük önem taşıyor.

Alıntı:Dr. Yılmaz ARGÜDEN''den http://www.arguden.net/tr

  
3578 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Hava Durumu
Döviz - Altın
altınaltın fiyatları
Son DakikaYerel Haberler

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam57
Toplam Ziyaret161939
Neredeyiz